PROSÍM POZOR!!! Členská výroční schůze.kde bude voleno nové předsednictvo se bude konat 20.5.2020 v 17:00.Prosíme o vaší účast která  je nutná!!. Budeme mít i malou výměnu materiálu. Prosíme o sdílení této informace.Těšíme se na vás.. Vaše pobočka Opava

Ceská numismatické společnost- pobočka Opava

Pravidelné schůze se konají každou třetístředu v měsíci v 17:00. Pro své členy obstaráváme numismatický materiál který vydává ČNB a jiné společnosti ,jako jsou sady mincí . Staňte se našimi členy a můžete čerpat spoustu výhod . volejte na mobil 603831422 nebo 721225212  e-mail cns-opava@centum.cz

Kontaktujte nás

O nás.. Jsme zájmové sdružení Česká numismatická společnost - pobočka v Opavě  Naším posláním je činnost v rámci vědního oboru numismatika . Sdružujeme sběratele a zájemce o numismatiku za účelem zachování kulturních a historických hodnot. Rozšiřujeme znalosti svých členů za pomoci pravidelných odborných přednášek, vydáváme drobné plastiky a medaile, budujeme odbornou knihovnu, umožňujeme svým členům vytváření vlastních sbírek a napomáháme doplňování veřejných sbírek numismatických předmětů.

© Copyright Česká Numismatická společnost - pobočka Opava